มิราจ

เริ่มต้นที่ : 388,000

GLS LTD CVT AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 149,000 บาท

4 ปี/48 งวด 10,393 5 ปี/60 งวด 8,605 6 ปี/72 งวด 7,475 7 ปี/84 งวด 6,774

GLS LTD CVT AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 119,200 บาท

4 ปี/48 งวด 11,125 5 ปี/60 งวด 9,238 6 ปี/72 งวด 8,033 7 ปี/84 งวด 7,325

GLS LTD CVT AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 89,400 บาท

4 ปี/48 งวด 11,990 5 ปี/60 งวด 10,048 6 ปี/72 งวด 9,020 7 ปี/84 งวด 8,100

มิตซูบิชิ มิราจ ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 139,250 บาท

4 ปี/48 งวด 9,713 5 ปี/60 งวด 8,042 6 ปี/72 งวด 6,986 7 ปี/84 งวด 6,331

มิตซูบิชิ มิราจ ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 111,400 บาท

4 ปี/48 งวด 10,397 5 ปี/60 งวด 8,634 6 ปี/72 งวด 7,507 7 ปี/84 งวด 6,846

มิตซูบิชิ มิราจ ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 83,550 บาท

4 ปี/48 งวด 11,205 5 ปี/60 งวด 9,390 6 ปี/72 งวด 8,430 7 ปี/84 งวด 7,570

GLS AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 122,750 บาท

4 ปี/48 งวด 9,703 5 ปี/60 งวด 8,034 6 ปี/72 งวด 6,979 7 ปี/84 งวด 6,325

GLS AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 98,200 บาท

4 ปี/48 งวด 9,738 5 ปี/60 งวด 8,086 6 ปี/72 งวด 7,031 7 ปี/84 งวด 6,412

GLS AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 73,650 บาท

4 ปี/48 งวด 9,877 5 ปี/60 งวด 8,277 6 ปี/72 งวด 7,431 7 ปี/84 งวด 6,673

GLX MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 114,250 บาท

4 ปี/48 งวด 7,969 5 ปี/60 งวด 6,598 6 ปี/72 งวด 5,732 7 ปี/84 งวด 5,194

GLX MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 91,400 บาท

4 ปี/48 งวด 8,531 5 ปี/60 งวด 7,084 6 ปี/72 งวด 6,159 7 ปี/84 งวด 5,617

GLX MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 68,550 บาท

4 ปี/48 งวด 9,193 5 ปี/60 งวด 7,704 6 ปี/72 งวด 6,917 7 ปี/84 งวด 6,211

ไทรทัน

เริ่มต้นที่ : 474,600

2.4 GLS LTD AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 266,500 บาท

4 ปี/48 งวด 18,588 5 ปี/60 งวด 15,390 6 ปี/72 งวด 13,369 7 ปี/84 งวด 12,116

2.4 GLS LTD AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 213,200 บาท

4 ปี/48 งวด 19,899 5 ปี/60 งวด 16,523 6 ปี/72 งวด 14,367 7 ปี/84 งวด 13,102

2.4 GLS LTD AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 159,900 บาท

4 ปี/48 งวด 21,444 5 ปี/60 งวด 17,971 6 ปี/72 งวด 16,134 7 ปี/84 งวด 14,487

2.4 GLS 6MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 242,250 บาท

4 ปี/48 งวด 16,897 5 ปี/60 งวด 13,990 6 ปี/72 งวด 12,153 7 ปี/84 งวด 11,014

2.4 GLS 6MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 193,800 บาท

4 ปี/48 งวด 16,150 5 ปี/60 งวด 12,920 6 ปี/72 งวด 10,767 7 ปี/84 งวด 9,229

2.4 GLS 6MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 145,350 บาท

4 ปี/48 งวด 19,493 5 ปี/60 งวด 16,336 6 ปี/72 งวด 14,666 7 ปี/84 งวด 13,169

2.4 GLS Diesel 5AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 217,750 บาท

4 ปี/48 งวด 15,188 5 ปี/60 งวด 12,575 6 ปี/72 งวด 10,924 7 ปี/84 งวด 9,900

2.4 GLS Diesel 5AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 174,200 บาท

4 ปี/48 งวด 14,517 5 ปี/60 งวด 11,613 6 ปี/72 งวด 9,678 7 ปี/84 งวด 8,295

2.4 GLS Diesel 5AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 130,650 บาท

4 ปี/48 งวด 17,522 5 ปี/60 งวด 14,684 6 ปี/72 งวด 13,182 7 ปี/84 งวด 11,837

2.4 GLX Diesel 6MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 194,000 บาท

4 ปี/48 งวด 13,532 5 ปี/60 งวด 11,204 6 ปี/72 งวด 9,732 7 ปี/84 งวด 8,820

2.4 GLX Diesel 6MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 155,200 บาท

4 ปี/48 งวด 12,933 5 ปี/60 งวด 10,347 6 ปี/72 งวด 8,622 7 ปี/84 งวด 7,390

2.4 GLX Diesel 6MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 116,400 บาท

4 ปี/48 งวด 15,611 5 ปี/60 งวด 13,082 6 ปี/72 งวด 11,745 7 ปี/84 งวด 10,546

2.4 GLS Diesel 6AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 206,500 บาท

4 ปี/48 งวด 14,403 5 ปี/60 งวด 11,925 6 ปี/72 งวด 10,359 7 ปี/84 งวด 9,388

2.4 GLS Diesel 6AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 165,200 บาท

4 ปี/48 งวด 13,767 5 ปี/60 งวด 11,013 6 ปี/72 งวด 9,178 7 ปี/84 งวด 7,867

2.4 GLS Diesel 6AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 123,900 บาท

4 ปี/48 งวด 16,616 5 ปี/60 งวด 13,925 6 ปี/72 งวด 12,501 7 ปี/84 งวด 11,225

2.4 GLX Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 182,500 บาท

4 ปี/48 งวด 12,729 5 ปี/60 งวด 10,539 6 ปี/72 งวด 9,155 7 ปี/84 งวด 8,297

2.4 GLX Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 146,000 บาท

4 ปี/48 งวด 13,627 5 ปี/60 งวด 11,315 6 ปี/72 งวด 9,839 7 ปี/84 งวด 8,972

2.4 GLX Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 109,500 บาท

4 ปี/48 งวด 14,685 5 ปี/60 งวด 12,307 6 ปี/72 งวด 11,048 7 ปี/84 งวด 9,921

2.4 GLS Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 172,500 บาท

4 ปี/48 งวด 12,032 5 ปี/60 งวด 9,962 6 ปี/72 งวด 8,654 7 ปี/84 งวด 7,843

2.4 GLS Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 138,000 บาท

4 ปี/48 งวด 12,880 5 ปี/60 งวด 10,695 6 ปี/72 งวด 9,300 7 ปี/84 งวด 8,480

2.4 GLS Diesel 6MT Mivec ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 103,500 บาท

4 ปี/48 งวด 13,881 5 ปี/60 งวด 11,632 6 ปี/72 งวด 10,443 7 ปี/84 งวด 9,377

2.4 GLS NAVI 5AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 193,750 บาท

4 ปี/48 งวด 13,514 5 ปี/60 งวด 11,189 6 ปี/72 งวด 9,720 7 ปี/84 งวด 8,809

2.4 GLS NAVI 5AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 155,000 บาท

4 ปี/48 งวด 14,467 5 ปี/60 งวด 12,013 6 ปี/72 งวด 10,445 7 ปี/84 งวด 9,525

2.4 GLS NAVI 5AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 116,250 บาท

4 ปี/48 งวด 15,590 5 ปี/60 งวด 13,065 6 ปี/72 งวด 11,729 7 ปี/84 งวด 10,532

2.4 GLX NAVI 6MT/MAX ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 188,250 บาท

4 ปี/48 งวด 13,130 5 ปี/60 งวด 10,871 6 ปี/72 งวด 9,444 7 ปี/84 งวด 8,559

2.4 GLX NAVI 6MT/MAX ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 150,600 บาท

4 ปี/48 งวด 30,622 5 ปี/60 งวด 29,618 6 ปี/72 งวด 29,752 7 ปี/84 งวด 32,171

2.4 GLX NAVI 6MT/MAX ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 112,950 บาท

4 ปี/48 งวด 15,148 5 ปี/60 งวด 12,694 6 ปี/72 งวด 11,396 7 ปี/84 งวด 10,233

2.5 GLX Diesel 5MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 178,500 บาท

4 ปี/48 งวด 12,450 5 ปี/60 งวด 10,308 6 ปี/72 งวด 8,955 7 ปี/84 งวด 8,115

2.5 GLX Diesel 5MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 142,800 บาท

4 ปี/48 งวด 13,328 5 ปี/60 งวด 11,067 6 ปี/72 งวด 9,623 7 ปี/84 งวด 8,775

2.5 GLX Diesel 5MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 107,100 บาท

4 ปี/48 งวด 14,363 5 ปี/60 งวด 12,037 6 ปี/72 งวด 10,806 7 ปี/84 งวด 9,703

2.5 GLX Deisel 5MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 155,750 บาท

4 ปี/48 งวด 10,864 5 ปี/60 งวด 8,995 6 ปี/72 งวด 7,813 7 ปี/84 งวด 7,081

2.5 GLX Deisel 5MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 124,600 บาท

4 ปี/48 งวด 11,629 5 ปี/60 งวด 9,657 6 ปี/72 งวด 8,397 7 ปี/84 งวด 7,657

2.5 GLX Deisel 5MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 93,450 บาท

4 ปี/48 งวด 12,533 5 ปี/60 งวด 10,503 6 ปี/72 งวด 9,429 7 ปี/84 งวด 8,466

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 145,250 บาท

4 ปี/48 งวด 10,131 5 ปี/60 งวด 8,388 6 ปี/72 งวด 7,287 7 ปี/84 งวด 6,604

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 116,200 บาท

4 ปี/48 งวด 10,845 5 ปี/60 งวด 9,006 6 ปี/72 งวด 7,831 7 ปี/84 งวด 7,141

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 87,150 บาท

4 ปี/48 งวด 11,688 5 ปี/60 งวด 9,795 6 ปี/72 งวด 8,793 7 ปี/84 งวด 7,896

2.5 GL Diesel 5MT 4 WD ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 157,250 บาท

4 ปี/48 งวด 10,968 5 ปี/60 งวด 9,018 6 ปี/72 งวด 7,889 7 ปี/84 งวด 7,149

2.5 GL Diesel 5MT 4 WD ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 125,800 บาท

4 ปี/48 งวด 11,741 5 ปี/60 งวด 9,750 6 ปี/72 งวด 8,478 7 ปี/84 งวด 7,731

2.5 GL Diesel 5MT 4 WD ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 94,350 บาท

4 ปี/48 งวด 12,653 5 ปี/60 งวด 10,604 6 ปี/72 งวด 9,520 7 ปี/84 งวด 8,548

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 131,750 บาท

4 ปี/48 งวด 9,190 5 ปี/60 งวด 7,609 6 ปี/72 งวด 6,609 7 ปี/84 งวด 5,990

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 105,400 บาท

4 ปี/48 งวด 9,837 5 ปี/60 งวด 8,169 6 ปี/72 งวด 7,103 7 ปี/84 งวด 6,477

2.5 GL Diesel 5MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 79,050 บาท

4 ปี/48 งวด 10,601 5 ปี/60 งวด 8,884 6 ปี/72 งวด 7,976 7 ปี/84 งวด 7,162

ปาเจโร

เริ่มต้นที่ : 1,284,000

2.4 GLS LTD 2 WD ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 284,500 บาท

4 ปี/48 งวด 19,119 5 ปี/60 งวด 16,253 6 ปี/72 งวด 13,953 7 ปี/84 งวด 12,528

2.4 GLS LTD 2 WD ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 227,600 บาท

4 ปี/48 งวด 21,129 5 ปี/60 งวด 17,412 6 ปี/72 งวด 14,959 7 ปี/84 งวด 13,494

2.4 GLS LTD 2 WD ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 193,350 บาท

4 ปี/48 งวด 22,571 5 ปี/60 งวด 18,782 6 ปี/72 งวด 16,337 7 ปี/84 งวด 14,821

2.4 GT 2WD ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 312,500 บาท

4 ปี/48 งวด 21,680 5 ปี/60 งวด 17,852 6 ปี/72 งวด 15,326 7 ปี/84 งวด 13,817

2.4 GT 2WD ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 250,000 บาท

4 ปี/48 งวด 23,209 5 ปี/60 งวด 19,125 6 ปี/72 งวด 16,431 7 ปี/84 งวด 14,822

2.4 GT 2WD ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 208,350 บาท

4 ปี/48 งวด 24,792 5 ปี/60 งวด 20,631 6 ปี/72 งวด 17,954 7 ปี/84 งวด 16,280

2.4 GT Premium (4 x 4) ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 362,500 บาท

4 ปี/48 งวด 25,330 5 ปี/60 งวด 20,844 6 ปี/72 งวด 18,005 7 ปี/84 งวด 16,028

2.4 GT Premium (4 x 4) ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 290,000 บาท

4 ปี/48 งวด 27,067 5 ปี/60 งวด 22,427 6 ปี/72 งวด 19,592 7 ปี/84 งวด 17,580

2.4 GT Premium (4 x 4) ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 229,350 บาท

4 ปี/48 งวด 28,913 5 ปี/60 งวด 24,086 6 ปี/72 งวด 21,073 7 ปี/84 งวด 19,090

แอททราจ

เริ่มต้นที่ : 461,000

GLS Ltd AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 149,750 บาท

4 ปี/48 งวด 10,445 5 ปี/60 งวด 8,648 6 ปี/72 งวด 7,512 7 ปี/84 งวด 6,808

GLS Ltd AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 119,800 บาท

4 ปี/48 งวด 11,181 5 ปี/60 งวด 9,285 6 ปี/72 งวด 8,073 7 ปี/84 งวด 7,362

GLS Ltd AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 89,850 บาท

4 ปี/48 งวด 12,050 5 ปี/60 งวด 10,098 6 ปี/72 งวด 9,066 7 ปี/84 งวด 8,140

GLS AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 140,250 บาท

4 ปี/48 งวด 9,782 5 ปี/60 งวด 8,099 6 ปี/72 งวด 7,036 7 ปี/84 งวด 6,376

GLS AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 112,200 บาท

4 ปี/48 งวด 10,472 5 ปี/60 งวด 8,696 6 ปี/72 งวด 7,561 7 ปี/84 งวด 6,895

GLS AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 84,150 บาท

4 ปี/48 งวด 11,285 5 ปี/60 งวด 9,458 6 ปี/72 งวด 8,491 7 ปี/84 งวด 7,624

มิราจ GLX MT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 118,000 บาท

4 ปี/48 งวด 8,231 5 ปี/60 งวด 6,815 6 ปี/72 งวด 5,920 7 ปี/84 งวด 5,365

มิราจ GLX MT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 94,400 บาท

4 ปี/48 งวด 8,811 5 ปี/60 งวด 7,316 6 ปี/72 งวด 6,362 7 ปี/84 งวด 5,801

มิราจ GLX MT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 70,800 บาท

4 ปี/48 งวด 9,495 5 ปี/60 งวด 7,957 6 ปี/72 งวด 7,144 7 ปี/84 งวด 6,414

GLX AT ดาวน์ 25 % เงินดาวน์ 126,500 บาท

4 ปี/48 งวด 8,823 5 ปี/60 งวด 7,305 6 ปี/72 งวด 6,346 7 ปี/84 งวด 5,751

GLX AT ดาวน์ 20 % เงินดาวน์ 101,200 บาท

4 ปี/48 งวด 9,445 5 ปี/60 งวด 7,843 6 ปี/72 งวด 6,820 7 ปี/84 งวด 6,219

GLX AT ดาวน์ 15 % เงินดาวน์ 75,900 บาท

4 ปี/48 งวด 10,179 5 ปี/60 งวด 8,530 6 ปี/72 งวด 7,658 7 ปี/84 งวด 6,876

มิตซูบิชิ มิราจ ดาวน์เพียง 9,900 บาท งวด 6,xxx.- มิตซูบิชิ แอททราจ ดาวน์เพียง 9,900 บาท งวด 6,xxx.- มิตซูบิชิ ไทรทัน แคป ดาวน์เพียง 19,900 บาท งวด 8,xxx.- มิตซูบิชิ ไทรทัน 4 ประตู ดาวน์เพียง 49,900 บาท งวด 10,xxx.- มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ดาวน์เพียง 259,900 บาท งวด 14,xxx.- พร้อมประกันภัยชั้น 1, พรบ., ทะเบียน *โปรดโทรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอีกครั้ง รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า